Samtal

2500 SEK

3 individuella samtalssessioner, via videokonferens.

Första sessionen kommer vi att undersöka djupare vad du verkligen vill uppnå och hur det känns i dig. Vi kommer också undersöka vad som är i vägen och vad som stödjer dig för att få det du vill ha.

Andra sessionen kommer vi att etablera en relation med delar av dig som bär på kraft.

Tredje sessionen kommer vi att utforska hur du kan ger dig själv de emotionella stöd du behöver för att verkligen kliva fram i din sanning.

Vi ses en gång i veckan och mellan varje träff får du en energiövning som du behöver göra minst tre gånger mellan våra samtal för att få bäst effekt.