BJÖRNEN VAKNAR – 7 EXEMPLAR AV JESPER LUNDQVISTS DIKTSAMLING (SIGNERADE & TILL RABATTERAT FÖRKÖPSPRIS)

1000 SEK

Inklusive porto inom Sverige (för utskick utomlands tillkommer faktisk portokostnad)


Boken kommer att skickas ut under andra halvan av 2018. Om den mot förmodan inte blir tryckt återbetalas hela summan.