BJÖRNEN VAKNAR – 3 EXEMPLAR AV JESPER LUNDQVISTA DIKTSAMLING (SIGNERADE & TILL RABATTERAT FÖRKÖPSPRIS)

500 SEK

Inklusive porto inom Sverige (för utskick utomlands tillkommer faktisk portokostnad).

Erbjudande för Facebookkontakter. Gäller ett begränsat antal böcker.


Böckerna kommer att skickas ut under andra halvan av 2018. Om boken mot förmodan inte blir tryckt återbetalas hela summan.