Bokningen av kurser är bindande för kurser som pågår under minst två dagar.

Kursplatsen är inte personlig, du kan överlåta eller sälja din plats vidare.

Vid avbokning senast en månad före kursstart återbetalas 80% av kursavgiften.

Vid sjukdom styrkt av läkarintyg återbetalas hela kursavgiften minus en administrativ kostnad på 500 kr.

Platser på djupavslappningskvällar kan vid förhinder överlåtas, säljas eller, om det meddelas i förväg, bytas till nästa planerade djupavslappningskväll.