För kurser som är två dagar eller längre:

Du kan avboka din plats senast en månad innan kursstart. Kursplatsen är inte personlig, du kan sälja din plats vidare.  Vid sjukdom styrkt av läkarintyg återbetalas kursavgiften minus administrativa kostnader.

 

Platser på djupavslappningskvällar kan vid förhinder bytas till djupavslappningskväll annat datum.